Zeznania roczne

Na czym polega forma zeznania rocznego, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Do kiedy należy złożyć takie zeznanie? Z jakiej nowej usługi mogą skorzystać podatnicy?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 powinien zostać złożony do 31 stycznia. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy głównie;

– osób prowadzących spółkę cywilną lub spółkę jawną,

– osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

– osób, które uzyskują przychody z tytułu najmu, podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy (umowy te nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Rozliczając się na formularzu PIT-28 nie możemy skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem i z ulgi prorodzinnej, ale możemy korzystać z ulgi z tytułu darowizn na pożytek publiczny i z ulgi internetowej.

Wyjątek

W tym przypadku wyjątkiem są przychody uzyskiwane z tytułu najmy, dzierżawy, poddzierżawy itp. Takie przychody dają możliwość łączenia przychodów z żoną/mężem lub rozliczania się z dzieckiem. 

Rozliczenie PIT

Jeśli w danym roku podatkowym uzyskaliśmy dochodu z legalnych źródeł, musimy złożyć deklarację podatkową. Taki obowiązek nałożyło państwo na każdego obywatela, który zarabia pieniądze. Kwestie dotyczące rozliczenia PIT reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zależności od formy i wysokości uzyskanego przychodu, musimy wybrać konkretny rodzaj deklaracji PIT. Najbardziej popularnymi formularzami są PIT-36 i PIT-37. Ten ostatni dotyczy osób zarabiających na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło, czy umowy o pracę. Taką deklarację są także objęci renciści i emeryci. Przeważnie należy go złożyć do 30 kwietnia.

Nowa usługa

Zupełnie nową usługą, z której można korzystać, jest Twój e-PIT. Jest ona przeznaczona dla osób rozliczających się na formularzu PIT-37 i PIT-38 (w przyszłym roku obejmie także PIT-36, PIT-36L i PIT-28). Takie rozliczenie jest przygotowane automatycznie na podstawie zgromadzonych danych – każdy podatnik mógł od 15 lutego 2019 roku sprawdzić elektroniczną deklarację roczną (na stronie podatki.gov.pl). Nie trzeba było zatem składać żadnych wniosków.

Pamiętać należy, że taka usługa obejmuje tylko te dane, które znajdują się w administracji skarbowej. 

Jeśli chcemy skorzystać z dodatkowych odliczeń i ulg, powinniśmy sami wypełnić wniosek lub uzupełnić swoje zeznanie. Sposób rozliczenia także można zmienić (np. rozliczenie z dzieckiem lub małżonkiem). Wystarczy jedynie zalogować się na wyżej podanym portalu i wybrać określone opcje.