Rozszerzona wersja umowy zakupu pojazdu

Kupując samochód mamy do wyboru wiele gotowych dokumentów. W zależności od rodzaju pojazdu warto wykorzystać rozbudowane umowy, aby zawarte w nich informacje dawały lepszą ochronę stronom podpisującym umowę kupa sprzedaży.

Podstawowa formuła umowy zakupu pojazdu

Przyjęte zwyczajowo formuły zapisu umowy kupna sprzedaży samochodu dotyczą danych określających właściciela pojazdu oraz danych ułatwiających identyfikację samochodu. Takimi informacjami są numery na trwale umieszczone na elementach konstrukcyjnych pojazdu. Oznaczenie nadwozia pojazdu i numeru silnika muszą być sprawdzone, aby uniknąć błędów. Oprócz danych technicznych umieszczona jest marka i model pojazdu oaz pojemność silnika. Dane takie można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Rozszerzona umowa kupna sprzedaży

Aby mieć pewność dopełnienia staranności czynności prawnej, jaką jest umowa kupna sprzedaży samochodu, można sporządzić dokument rozszerzony. W tym wypadku strony mogą umieścić dodatkowe informacje, aby chronić swoje interesy oraz zapewnić sobie lepszą ochronę prawną. Kupujący w taki sposób potwierdza wiedzę o stanie technicznym. Sprzedający może również zabezpieczyć się przed wadami ukrytymi i roszczeniami kupującego z takiego powodu. Treść umowy jest dowolna i może zawierać informacje, które są ważne dla kupującego i sprzedającego. Dobrze jest opisać wszystkie uszkodzenia oraz wady mające wpływ na sprawność funkcjonowania samochodu.

Pełne dane właściciela pojazdu

Kupując samochód, nabywamy również prawa i przejmujemy obowiązki związane z jego rejestracją i opłatami skarbowymi. Warto rozszerzyć zakres wpisanych w umowę danych personalnych, aby ułatwić identyfikację osób występujących jako strony umowy. Oprócz danych osobowych można wpisać dane podatkowe, jeżeli jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Tylko takie zapisy w umowie gwarantują ochronę prawną dla obu stron. Pozwala to na szybsze dochodzenie praw i roszczeń w przypadku zgłoszenia wad ukrytych prawnych lub technicznych.

Zalety, jakie daje rozszerzona forma umowy zakupu-sprzedaży

Decydując się na umieszczenie w umowie, większej ilości informacji niż jest to wymagane, możemy zwiększyć poziom zabezpieczenia prawnego. Ułatwia to sprawdzenia praw własności do pojazdu, jakie powinien mieć sprzedawca. Łatwo można udowodnić brak informacji o wadach lub zatajenie pewnych danych istotnych dla kupującego. Tak sporządzona umowa jest dokumentem, który jest korzystny dla obu stron. Szczególnie ważne jest to przy zakupie pojazdów nietypowych, gdzie duża ilość parametrów może mieć wpływ na stan techniczny i wartość samochodu.