Raport o sobie

Krajowy rejestr dłużników jest niezwykle przydatny, w przypadkach bezskutecznej walki z pracodawcami. Niestety sytuacje, kiedy odchodzimy z pracy, a pracodawca nie wypłaca nam ostatniej pensji, są coraz częstsze. Kiedy prośby nie pomagają, a kontakt z nieuczciwym pracodawcą jest utrudniony, z pomocą może przyjść nam wiedza na temat działania krajowego rejestru dłużników.

Sam proces umieszczenia danej osoby/firmy na liście dłużników nie jest prosty, ponieważ wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Otóż jeżeli w krajowym rejestrze dłużników chcemy umieścić naszego dłużnika/pracodawcę, który nie wypłaca nam należnych zobowiązań/pensji, musimy dysponować tzw. tytułem wykonawczym, którym jest nakaz zapłaty lub wyrok sadu opatrzony dodatkową klauzulą (tzw. klauzula natychmiastowej wykonalności). Nie można też działać z zaskoczenia, ponieważ obligatoryjne jest najpierw poinformowanie/uprzedzenie naszego dłużnika o zamiarze złożenia wniosku do wpisu w KRD. Tym samy należy dłużnikowi zaproponować ostateczny termin spłaty zadłużenia (zazwyczaj na działania te wyznacza się 30 dni). W momencie, kiedy nasze ostrzeżenia i wyznaczony dodatkowy termin nie za bardzo postukują, a dłużnik po prostu zlekceważy nasze prośby, dopiero wtedy możemy wpisać go na czarną listę płatników. Zgłoszenie takie odbywa się za pośrednictwem specjalnego serwisu (tzw. Serwis Ochrony Konsumenta). Serwis ten znajdziemy w Internecie pod adresem: www.konsument.krd.pl.

Raport o sobie

Krajowy rejestr dłużników daje nam też możliwość sprawdzenia własnej sytuacji. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że sami mogliśmy zostać zgłoszeni do rejestru, możemy te informacje szybko sprawdzić. W tym celu należy zgłosić się do tzw. Biura Ochrony Konsumenta w Krajowym Rejestrze Długów. W tzw. Raporcie o sobie otrzymamy wszystkie informacje dotyczące naszej sytuacji. Kiedy sprawdzenia dokonujemy raz na 6 miesięcy, wówczas działanie to jest bezpłatne, jednak w momencie, kiedy korzystamy z tej możliwości częściej, wymagana jest od nas symboliczna opłata.

Informacje zawarte w tzw. raporcie o sobie

W przedstawionym raporcie o sobie dowiemy się, czy zostaliśmy dopisani do bazy dłużników w KRD, a jeżeli tak się stało, to, kto oraz na jakiej podstawie dokonał takiego zgłoszenia. Ponadto raport przedstawi nam też aktualną sytuację finansową, czyli jaka jest kwota naszych zobowiązań ujawnionych w rejestrze, z czego one wynikają. Pomimo iż wiedza, że zostaliśmy dopisani do listy dłużników, nie jest niczym miłym, to czasami jest niezbędna, by szybko podjąć kroki zmierzające do odwrócenia naszej sytuacji.

Więcej na temat KRD przeczytasz też tutaj: https://kapitalni.org/pl/artykuly/rejestr-dluznikow-niewyplacalnych-co-oznacza-i-w-jakiej-sytuacji-dokonuje-sie-wpisu-do-rejestru-dluznikow,73,201