Płaca minimalna. Ile wynosi najniższe wynagrodzenie w Polsce?

Polska jest jednym z krajów, w których wprowadzono pensję minimalną. Czym dokładnie jest to wynagrodzenie? Ile obecnie wynosi najniższa płaca i jakie są plany jej podniesienia w przyszłości?

Płaca minimalna – definicja

Pod pojęciem płacy minimalnej znajduje się najniższy, prawnie ustalony poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę. Wysokość ta dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, czyli 8 godzin dziennie – 40 godzin tygodniowo.

Wysokość najniższej krajowej ustalana jest przez rząd z uwzględnieniem konsultacji z przedstawicielami organizacji pracodawców, związków zawodowych, a także aktualnej sytuacji gospodarczej.

Najniższa pensja krajowa – podstawa prawna

Podstawą prawną przy wyznaczeniu pensji minimalnej jest Ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przepisy wymagają, aby pensja ta została wyznaczona do 15 września każdego roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w Dzienniku Ustaw, jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie minimalne – wysokość aktualna

Od 1 stycznia 2020 najniższa krajowa wynosi 2 600 złotych brutto (przed potrąceniem składek ZUS, w tym składki zdrowotnej, a także zaliczki na podatek dochodowy). Po odliczeniu składek pensja minimalna w 2020 roku to 1 921 złotych netto, czyli tyle pracownik otrzymuje na swoje konto bankowe.

Minimalna stawka godzinowa ustalona jest na poziomie 17 złotych brutto.

Najniższa pensja – prognozy

Od 2021 roku pensja minimalna miała wynosić 3 000 złotych brutto, czyli około 2 203 złote na rękę. Jednak coraz częściej pojawiają się doniesienia, że obietnica ta nie zostanie zrealizowana. 

Najniższe wynagrodzenie w 2021 roku najprawdopodobniej będzie znajdowało się na poziomie 2 800 złotych brutto, co da kwotę 2 062 złote netto. 

Zmiana ta podyktowana została między innymi pojawieniem się epidemii koronawirusa, która poważnie nadszarpnęła światową gospodarkę i spowodowała problemy finansowe przedsiębiorstw działających także w Polsce.

Więcej na temat najniższej krajowej dowiesz się z tym źródeł:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/ile-wyniesie-najnizsza-krajowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aca_minimalna