Kiedy opłaca się umowa zlecenie?

Szukasz pracy albo już znalazłeś i zastanawiasz się, czy umowa cywilnoprawna, którą oferuje Ci pracodawca będzie korzystna? Sprawdź, kiedy taki rodzaj umowy najbardziej Ci się opłaca!

Wady

Praca na umowe zlecenie jest jednym z najczęściej oferowanych rodzajów umowy. Jej zasady regulowane są przez Kodeks cywilny. Na jej podstawie nie można odwoływać się do przepisów Kodeksu pracy. Zawierana jest na określony czas i odnosi się do konkretnej usługi, powinna także posiadać opis i warunki świadczenia zlecenia. Zawarcie takiego typu umowy stanowi niższy koszt dla pracodawcy niż umowa o pracę. Wykonujący zlecenie pozbawiony jest praw do urlopu wypoczynkowego i bonusów z tego tytułu, nie otrzymuje wynagrodzenia w przypadku choroby, posiada tylko takie prawa, jakie zawarto w treści podpisanej umowy. Jego praca nie jest zaliczana do stażu pracy. Co ważne, ten rodzaj umowy nie może być traktowany jako okres próbny przed podpisaniem umowy o pracę.

Zalety

Zleceniodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek społecznych, jeśli zleceniobiorca nie posiada dochodów z innych tytułów, stanowiących równowartość lub przewyższających wynagrodzenie minimalne krajowe. Jeśli kobieta, chciałaby w przyszłości ubiegać się o zasiłek macierzyński, powinna zadbać o to, by pracodawca opłacał składki na ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne. Umowa cywilnoprawna nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia, zleceniobiorca może w każdym momencie zrezygnować ze świadczenia swoich usług względem zleceniodawcy. Zasada ta działa w obie strony, pracodawca może zrezygnować z naszych usług z dnia na dzień i nie ma obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy. W umowie zlecenie nie ma określonych konkretnych godzin pracy, co daje dużą swobodę zleceniobiorcy. Praca na zasadach umowy cywilnoprawnej gwarantuje pracownikowi prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy uzależnionej od najniższej pensji krajowej. W zależności od treści umowy zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej.

Dla kogo ten rodzaj umowy?

Umowa cywilnoprawna ma zarówno plusy, jak i minusy. Najbardziej opłacalna jest dla pracodawcy. Wśród pracowników na umowie zlecenie najbardziej skorzystają studenci i osoby uczące się, poniżej 26 roku życia, zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ten rodzaj umowy może być także korzystny dla osoby pracującej już na etacie na podstawie umowy o pracę, wtedy opłacana jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne, reszta jest dobrowolna.