Co warto wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu i ich definicję, to określenie, co tak naprawdę się do nich zalicza, wcale nie jest takie łatwe. Przepisy ustaw podatkowych nie wymieniają bowiem dokładnie wydatków, które można do nich zaliczyć. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z katalogu, w którym wyszczególnione jest, jakich wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Na początku warto by było podać dokładną definicję tego pojęcia.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Gdyby chcieć określić to pojęcie najprostszymi słowami, można stwierdzić, że koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu osiągnięcia określonego przychodu lub też jego zachowania czy też zabezpieczenia. Koszty uzyskania przychodu to wydatki i, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma realny wpływ na osiągany przychód.

Aby nieco rozjaśnić zagadnienie, warto podać kilka przykładów wydatków, które nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Są to między innymi: podatki i opłaty, różnego rodzaju odszkodowania, grzywny i kary pieniężne, utracone zaliczki, środki poniesione na zakup środków trwałych, koszty podróży służbowych, wydatki na reprezentację przedsiębiorstwa czy też odsetki za nieterminowe wpłaty podatku. Do kosztów uzyskania przychodu nie można także zaliczyć na przykład podatku VAT.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że koszty uzyskania przychodu dotyczą nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Temu zagadnieniu także warto się przyjrzeć.

Koszty uzyskania przychodów u osób zatrudnionych na umowę o pracę

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów osób zatrudnionych na umowę o pracę, to tu sprawa jest nieco prostsza. W skali miesiąca wynoszą one bowiem 111,25 zł lub też 139,06 zł, w zależności od tego, czy zakład pracy pracownika znajduje się w miejscowości gdzie on mieszka.

Warto także dodać, że w przypadku pewnych źródeł dochodu, koszty uzyskania przychodów są ryczałtowe. Rozlicza się je według stawek 20 lub 50%. Takie koszty uzyskania przychodu dotyczą między innymi artystów, literatów, trenerów, pracowników oświaty, biegłych sądowych oraz członków komisji powoływanych przez organy państwowe. Z ryczałtowego obliczenia kosztów uzyskania przychodów mogą także skorzystać osoby, które osiągnęły przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie praw wynalazczych, znaków towarowych lub wzorów zdobniczych oraz z tytułu opłat licencyjnych i korzystania z praw autorskich.