Biała lista – podstawowe informacje

1 września 2019 roku została wprowadzona w życie ustawa, która ujednolica rejestr podatników VAT i ma za zadanie uszczelnić system VAT w Polsce. Co zmieniła ustawa? Wprowadziła ona jeden rejestr podatników VAT obejmujący osoby, które są czynnymi podatnikami VAT, zwolnionymi, wykreślonymi lub przywróconymi. Rejestr ten aktualizowany jest w dni robocze i pozwala na sprawdzenie aktualnego statusu podatnika, danych podmiotu oraz jego historii. Dane, do których będziemy mieć wgląd będą obejmowały ostatnie 5 lat prowadzenia działalności.
Najważniejszą rzeczą, którą możemy zweryfikować  dzięki liście jest sprawdzenie rachunku rozliczeniowego podatników. Informacje dotyczące rachunku przedsiębiorca może wykazać w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP – 2 lub NIP – 8. Weryfikacja ich nastąpi poprzez wykorzystanie narzędzi STIR. Jest to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który monitoruje przepływy pieniężne na rachunkach przedsiębiorców. Urząd Skarbowy gromadzi także dane podatników na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Aby informacje takie mogły być dostępne, została zniesiona tajemnica skarbowa w stosunku do niektórych danych, co umożliwia wgląd do białej listy. Głównym celem wprowadzenia białej listy podatników VAT jest kontrola przepływów środków pieniężnych.

Jakie dane znajdują się w wykazie białej listy podatników?

Biała lista podatników VAT pozwala na uzyskanie nazwy firmy, REGONU, NIP-u, numeru PESEL i Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli zostały nadane. Gdy podmiot nie jest osobą fizyczną otrzymujemy informacje o adresie siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności. Jeśli podmiot jest osobą fizyczną, to jest to adres rejestracyjny lub główny prowadzenia działalności. W wykazie są daty związane z rejestracją, odmową rejestracji, wykreśleniem i przywróceniem. Dane osób reprezentujących podmiot, wspólników i prokurentów. Najważniejszą informację stanowią numery rachunków rozliczeniowych.

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić?

Jeśli chcemy uzyskać informacje o przedsiębiorcy musimy wejść na stronę Ministerstwa Finansów lub na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W oknie wyszukiwarki wystarczy wpisać jedną informację. Może to być: NIP, REGON, nazwa firmy lub imię i nazwisko, jeśli jest to jednoosobowa działalność lub numer rachunku bankowego. Sprawdzenie białej listy podatników VAT stanowi nie tylko możliwość, ale obowiązek, jeśli transakcja jest wyższa niż 15 000 zł. Jeśli przelejemy pieniądze powyżej tej kwoty na rachunek przedsiębiorcy, który nie widnieje na białej liście, to solidarnie odpowiadamy z nim za zaległości podatkowe. Istnieje możliwość uniknięcia kary, jeśli w ciągu 3 dni od dokonania przelewu zgłosi się informację o przelewie na niewłaściwy numer konta do Urzędu Skarbowego.